MOJE ŻYCIE W MOIM MIEŚCIE

Młodzieżowy Dom Kultury w Gnieźnie zaprasza młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych oraz placówek pozaszkolnych Powiatu Gnieźnieńskiego do uczestnictwa w programie edukacyjnym „MOJE ŻYCIE W MOIM MIEŚCIE”.

Celem programu jest rozwijanie aktywności twórczej, uzdolnień i wyobraźni młodzieży w różnych formach przekazu , stworzenie możliwości samorealizacji oraz aktywizacji środowiska młodzieżowego oraz szukanie "złotego środka" pomiędzy umiejętnościami korzystania z nowoczesnych technik wizualnych a sposobem aktywnego i twórczego uczestnictwa w świecie. Program realizowany będzie w okresie od listopada do polowy grudnia w formie konkursu i warsztatów na prezentację multimedialna, film, reportaż fotograficzny lub esej literacki. Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie zawartym w załączniku (regulamin). Program realizowany jest w ramach rządowego programu poprawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"

Tomasz Żółtowski


Załącznik: