Radni pożegnali wicestarostę

Podczas ostatniej sesji rady powiatu zarząd powiatu oraz radni pożegnali dotychczasowego wicestarostę Piotra Gruszczyńskiego. – Życzę Ci, aby ta senatorska przygoda była piękną kartą w Twoim życiu, a po skończeniu kadencji przypadkowo spotkani ludzie, spontanicznie uśmiechali się na Twój widok – życzył nowo wybranemu senatorowi starosta Krzysztof Ostrowski.

Ponieważ Piotr Gruszczyński został wybrany senatorem, do porządku ostatniej sesji dopisana została uchwała w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji wicestarosty oraz wygaśnięcia jego mandatu radnego powiatu.

Koledzy z zarządu oraz rady pożegnali go bardzo ciepło, wręczając na pamiątkę pracy w starostwie okolicznościowy grawerton.

Wiele serdecznych słów o swym dotychczasowym zastępcy powiedział starosta Krzysztof Ostrowski, dziękując mu za wkład w tworzenie koalicji oraz pracę w zarządzie. Jak powiedział, udało się stworzyć zarząd zarażony ideą pracy organicznej, nie bojący się trudnych tematów i podejmowania trudnych decyzji, dający nadzieję długofalowych zmian.
- Teraz ,,dobrzy ludzie’’ mówią, że stworzyliśmy ,,układ’’. Tak, to prawda – stworzyliśmy układ kierujący się dobrem i interesem mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego. Sojusz wieloletni i trwały na rzecz postępu i rozwoju, a nie dreptający w miejscu. Nie mylący aktywności z robieniem szumu medialnego. Jest to duża zasługa Piotra Gruszczyńskiego.
Starosta przyznał, że bardzo się polubili, a cechy, za które ceni senatora to: spontaniczność, poczucie humoru, dotrzymywanie zobowiązań oraz za odwagę.
- Życzę Ci dużo zdrowia, sił i zapału. Aby ta senatorska przygoda była piękną kartą w Twoim życiu, a po skończeniu kadencji przypadkowo spotkani ludzie spontanicznie uśmiechali się na twój widok.

Ewa Michalak