Kwestowali przedstawiciele starostwa

Starosta Krzysztof Ostrowski oraz członek Zarządu Powiatu Wojciech Krawczyk wzięli udział w kweście na rzecz renowacji nagrobków zasłużonych gnieźnian.

Kwesta przed gnieźnieńskimi cmentarzami to już tradycja. Za środki zebrane z trzech ostatnich zbiórek odnowiony został grób Józefa Tyca – przewodniczącego Rady Miasta w okresie Wiosny Ludów, znanego lekarza i społecznika oraz Fortunata Jagielskiego – profesora Gimnazjum im. B. Chrobrego. Współfinansowana była także renowacja nagrobka Urszuli Rajewskiej – profesorki obecnego II Liceum Ogólnokształcącego.
W planach jest jeszcze odbudowa płotu okalającego groby nauczycieli gnieźnieńskich, wykonanego z kutego żelaza.
Starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski oraz członek Zarządu Powiatu Wojciech Krawczyk, popierając inicjatywę, bardzo chętnie włączyli się w akcję i wspólnie zbierali pieniądze na cmentarzu śś. Piotra i Pawła.

Ewa Michalak