Konwent Samorządowy

Gmina Łubowo była gospodarzem kolejnego Konwentu Samorządowego. Zarząd powiatu oraz burmistrzowie i wójtowie obradowali 6 listopada w Dziekanowicach.

Program spotkania obejmował omówienie powiatowego projektu ,,Od gada, pradziada do Paryża, Wenecji i Rzymu’’, kwestie spółek socjalnych, energii odnawialnej, spółek wodnych, Powiatowego Planu Usuwania Azbestu i pomoc udzieloną przez powiat kołom łowieckim.

Uczestnicy konwentu mieli także okazję obejrzeć karetkę, współfinansowaną przez poszczególne samorządy.

Ewa Michalak