Monitoring w szkołach

Aż dwanaście placówek oświatowych podległych starostwu uzyskało fundusze na założenie i modernizację monitoringu.Fundusze pochodzą z rządowego programu ,,Monitoring wizyjny w szkołach’’. Wnioski złożone przez wielkopolskie placówki rozpatrywał zespół powołany przez wojewodę wielkopolskiego.

Na placówki podlegające gnieźnieńskiemu starostwu zostanie przekazane 127 tys. 500 zł.
Monitoring ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa w szkołach i ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Ewa Michalak