Fundusze dla ,,rolnika’’

Prawie 200 tys. zł otrzyma Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pieniądze zostaną przeznaczone na wyposażenie sali multimedialnej i pracowni językowej oraz zakup m.in. ciągnika.

20 września gnieźnieńskie starostwo powiatowe złożyło w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dwa wnioski o dofinansowanie zakupu maszyn, narzędzi lub urządzeń niezbędnych do praktycznej nauki zawodu dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie.

Wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie i 8 listopada w siedzibie ministerstwa podpisane zostały umowy o finansowaniu. Na ich podstawie Technikum Agrobiznesu otrzyma 99 tys. zł na wyposażenie sali multimedialnej i pracowni językowej. Tyle samo trafi do Technikum Rolniczego. Zakupiony zostanie za nie ciągnik i narzędzia.

Ewa Michalak