Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

III forum Kolegium Samorządowego Powiatu Gnieźnieńskiego

W dniu 10 czerwca w Gminie Kiszkowo odbyło się III forum Kolegium Samorządowego Powiatu Gnieźnieńskiego. Organizatorami spotkania byli Jacek Kowalski Starosta Gnieźnieński oraz Wojciech Kilanowski Wójt Gminy Kiszkowo.


W spotkaniu, oprócz samorządowców, wziął również udział Jerzy Puch, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Tematem głównym spotkania była koncepcja zawiązania związku gmin na rzecz gospodarki odpadami. Wójtowie i burmistrzowie zaakceptowali projekt statutu przyszłego związku. Złożyli ponadto obietnicę podjęcia na najbliższych sesjach Rad Gmin (jeszcze w czerwcu) uchwał w sprawie przystąpienia do związku.

W najbliższym czasie Starosta Jacek Kowalski, inicjator zawiązania związku, zobowiązał się do dokonania wszystkich czynności prawnych związanych z rejestracją związku w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Drugim równie ważnym tematem, poza ochroną środowiska, była sprawa suszy w Powiecie Gnieźnieńskim. Kolegium jednogłośnie przyjęło stanowisko dotyczące zwrócenia się z prośbą do Wojewody Wielkopolskiego o uznanie Powiatu Gnieźnieńskiego jako terenu dotkniętego klęską suszy oraz o udzielenie szeroko idącej pomocy wszystkim gospodarstwom rolnym dotkniętych tą klęską.

Po dokonaniu wstępnych szacunków strat przez Gminne Komisje Rolnictwa okazuje się, iż sytuacja pogarsza się z dnia na dzień w uprawach polowych. W miesiącach kwietniu i maju br. spadło zaledwie 32,9 mm deszczu stwarzając tym samym znacznie gorsze warunki wegetacji niż w roku 2000, w którym to opady w analizowanych miesiącach wyniosły 51,9 mm deszczu, a był to rok suszy. Jak się okazuje, straty w zasiewach gmin Powiatu Gnieźnieńskiego kształtują się na poziomie 35-65%. Największe straty odnieśli rolnicy gospodarujący na glebach o słabej bonitacji kl. V i VI, w których to straty w zasiewach mogą sięgać nawet 90%.

Przypomnijmy, Kolegium Samorządowe Powiatu Gnieźnieńskiego stanowią: wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu powiatu, Prezydent Gniezna, Starosta Gnieźnieński (Przewodniczący Kolegium), gnieźnieńscy radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Poseł na Sejm Tadeusz Tomaszewski.

2003-06-13

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21360070

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno