W świątecznym nastroju

Świąteczny charakter miała czwartkowa sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Z władzami powiatu spotkał się abp Henryk Muszyński.

Sesja odbyła się w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie. Nim radni i przedstawiciele zarządu podzielili się opłatkiem, okolicznościowe przemówienia wygłosili abp Henryk Muszyński oraz starosta Krzysztof Ostrowski. Metropolita gnieźnieński poświęcił także krzyż, który będzie wisiał w sali sesyjnej.

Świąteczny klimat dopełnił program artystyczny przygotowany przez młodzież z I LO pod kierunkiem ks. Andrzeja Januchowskiego.

Natomiast w części roboczej sesji radni podjęli dwie uchwały w sprawie dokonania zmian w Regulaminie działalności Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie oraz w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Ewa Michalak