Dokumentacja historii

Starostwo powiatowe rozpoczęło akcję gromadzenia dokumentacji dotyczącej miejsc męczeństwa w powiecie gnieźnieńskim w latach 1944-56. W związku z tym prosimy osoby, które dysponują odpowiednimi materiałami lub są świadkami wydarzeń z tego okresu, aby dostarczały informacje do sekretariatu starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10.

Z inicjatywą zgromadzenia dokumentacji na terenie powiatu zwrócił się do starosty gnieźnieńskiego Krzysztofa Ostrowskiego pan Kazimierz Kabaciński. Na terenie całej Polski akcję taką prowadzi IPN.

Weryfikacją dostarczanych informacji będzie się zajmował historyk i radny powiatu Robert Gaweł. Zebrana dokumentacja będzie następnie przesłana do IPN, a miejsca męczeństwa upamiętnione.

Powodzenie akcji zależy jednak od mieszkańców powiatu. Dlatego zwracamy się do wszystkich mieszkańców powiatu z prośbą o dostarczanie dokumentów, zdjęć, czy spisanych wspomnień, abyśmy mogli wspólnie uchronić przed zapomnieniem ważne dla naszego regionu wydarzenia.

Ewa Michalak