W filipińskich rytmach

Doktoranci z Filipin odwiedzają placówki szkolno-wychowawcze powiatu gnieźnieńskiego. Prowadząc warsztaty, przekazują młodzieży informacje na temat kultury swojego kraju.

Filipińczycy goszczą w gnieźnieńskim kolegium europejskim. Ich wizyty w szkołach ponadgimnazjalnych i ośrodkach szkolno-wychowawczych są wynikiem współpracy starostwa z uczelnią.

Cykl spotkań rozpoczął się w Zespole Szkół Liceum i Gimnazjum w Trzemesznie. Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję nauczyć się filipińskiego tańca narodowego. Warsztaty otworzył wicestarosta gnieźnieński Dariusz Pilak.

Ewa Michalak