Powiat Gnieźnieński otwiera się na wschód

W ramach projektu Stowarzyszenia Polsko - Wschodniego "Sąsiedzi" pn. ,,Drugie spotkanie sąsiadów na Ziemi Gnieźnieńskiej", w dniach 22 - 25.02.2008 gościła w Powiecie Gnieźnieńskim delegacja z Miasta Browary na Ukrainie.

W składzie delegacji znaleźli się Volodymyr Shevchuk - Wice Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miasta w Browarach oraz Ludymila Dumienko - odpowiedzialna za nauczanie języka angielskiego w Specjalistycznej Szkole Językowej w Browarach.

W piątek, tj. 22.02.2008, goście zostali uroczyście powitani przez Przewodniczącą Rady Powiatu Gnieźnieńskiego panią Danutę Winiarską, pana Starostę Krzysztofa Ostrowskiego, pana Wicestarostę Dariusza Pilaka oraz pana Wojciecha Krawczyka - Członka Zarządu. Spotkanie miało na celu poznanie wzajemnych oczekiwań i planów związanych z potencjalną współpracą z ukraińskim samorządem. Strony wzajemnie przybliżyły sobie także informacje na temat swoich regionów.

Pobyt był dla gości okazją nie tylko do uczestnictwa w ww. projekcie, ale i do poznania walorów Powiatu Gnieźnieńskiego, zabytków, kultury, jak również obiektów sportowych z terenu miasta.

Na zakończenie delegacji pan Volodymyr Shevchuk przyjął z rąk Wicestarosty Gnieźnieńskiego list intencyjny. Zgodnie z jego zapisami władze Powiatu Gnieźnieńskiego wyraziły nadzieję na przyszłą współpracę w trzech uzgodnionych w trakcie delegacji dziedzinach, tj. w zakresie edukacji, kultury i sportu.

Katarzyna Kraska