Ogólnopolski Konkurs - Ścieżka Dydaktyczna Roku 2008

Zarząd Główny Polskiego Klubu Ekologicznego zaprasza różne jednostki administracyjne posiadające własne ścieżki dydaktyczne do udziału w konkursie Ścieżka Dydaktyczna Roku 2008.

Konkurs jest częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pt. „Program aktywnej edukacji obywatelskiej promujący ochronę walorów przyrodniczo cennych regionów Polski”, finansowanej ze środków pomocowych Unii Europejskiej i objętej honorowym patronatem Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Piotra Boronia Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz wsparciem Ministra Środowiska.

Szczegóły konkursu w regulaminie.

Prezes Polskiego
Klubu Ekologicznego
Maria Staniszewska