Tam gdzie Zachód spotyka się ze Wschodem!

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wraz z Urzędem Miejskim w Gnieźnie i Organizacją Turystyczną Szlak Piastowski w dniach od 14 marca - do 16 marca uczestniczyło w kolejnej Edycji Podlaskich Targów Turystycznych w Białymstoku.

W mieście, gdzie od zarania dziejów kultura wschodu spotykała się z kulturą zachodu, gdzie pojęcia takie jak - tygiel kulturowy nie były i nadal nie są nikomu obce, odbyły się największe targi turystyczne w północnowschodniej Polsce. Podczas trwania targów, obok gnieźnieńskiego stoiska wystawiało się ponad 40 wystawców z całej Polski. Wspólnie prezentując walory turystyczne poszczególnych regionów, a zainteresowanych było wielu. Szczególnie dnia drugiego targów, kiedy to rozpoczął się Festiwal Kuchni Podlaskiej - organizowany po raz pierwszy ale cieszący się ogromną popularnością. Uczestnicy na własnej skórze mogli się przekonać na czym polega tajemnica smaku litewskich kartaczy czy bardzo popularnej na wschodzie, jak i Wielkopolsce tylko troszkę w innym wydaniu, babki ziemniaczanej. Podczas targów prezentowane były także tzw. ginące zawody - podczas edycji w 2007 roku tkaczki pokazywały w jaki sposób powstaje tkanina dwuosnowowa, łyżkarz rzeźbił łyżki. Natomiast w miedzy czasie na scenie prezentowane były pokazy walk wojów z Suraża czy występy zespołów ludowych.

Powszechnie wiadomo, że turyści podlascy są wymagający, mając na co dzień do czynienia z Czarną Hańczą czy Augutowskimi nocami, jednakże wspólne stoisko Powiatu, Miasta i Organizacji "Szlak Piastowski", jako gości z zachodu cieszyło się ogromną popularnością. Dzięki fachowej informacji udzielanej na temat Ziemi Pierwszych Piastów oraz różnorodnym materiałom promocyjnym udało się zachęcić Wschód tym razem do "szarży" na Zachód.

Danuta Kryszak