Irlandzki tydzień

W okresie od 10 do 17 marca odbyły się w Gnieźnie „Dni kultury irlandzkiej”. Pomysłodawcą i głównym koordynatorem tego przedsięwzięcia była pani Anna Zielińska – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie.

Głównym celem „Dni kultury irlandzkiej” było przybliżenie mieszkańcom Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego kultury, tradycji i historii zielonej wyspy. W trakcie „Dni kultury irlandzkiej” na obiektach gnieźnieńskich szkół ponadgimnazjalnych oraz w bibliotece publicznej i Miejskim Ośrodku Kultury zorganizowano wiele ciekawych imprez: konkurs wiedzy o kulturze irlandzkiej, konkurs plastyczny na plakat propagujący kulturę Irlandii, wystawa fotograficzna „Irlandia monastyczna”, prelekcja na temat muzyki i tańca irlandzkiego, warsztaty tańca irlandzkiego, dzień kuchni irlandzkiej, koncert muzyki celtyckiej w wykonaniu zespołu DANAR, Irlandia nieznana – spotkanie z poezją i muzyką irlandzką.

Honorowy patronat nad imprezami poświęconymi kulturze Irlandii sprawował Starosta Gnieźnieński – Krzysztof Ostrowski.

Marcin Puk