Święto Patrona

III Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie świętowało Dzień Patrona – Jana III Sobieskiego. Z tej okazji odbył się m.in. konkurs wiedzy na temat działalności króla.

Uroczystości odbyły się 27 marca w Młodzieżowym Domu Kultury. Dzień Patrona był doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy historycznej na temat Jana III Sobieskiego, a także kultury XVII wieku.

Reprezentacje poszczególnych klas przygotowały prezentacje sceniczne lub filmowe na temat siedemnastowiecznej obyczajowości, wzięły także udział w konkursie wiedzy o swoim patronie.

W uroczystościach wziął udział starosta Krzysztof Ostrowski, który złożył społeczności szkolnej serdeczne życzenia. Jak powiedział, Jan III Sobieski to przykład osoby, która potrafiła połączyć odwagę, intelekt i serce.

Ewa Michalak