Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Środki z PFRON-u dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie podaje do wiadomości informację o programach realizowanych przez Wielkopolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu:


NAZWA
PROGRAMU
ADRESAT
PROGRAMU
TERMIN
SKŁADANIA
WNIOSKU
JUNIOR – program aktywności zawodowej absolwentów niepełnospr. absolwenci – osoby niepełnosprawne do 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania
PAPIRUS –wspieranie publikacji i wydawnictw dot. Problematyki osób niepełnosprawnych os. fizyczna, os.prawna i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność wydawniczą w szczególności o zasięgu ogólnopolskim w IV kwartale roku poprzedzającego rok realizacji zadania
„ KU NOWOCZESNOŚCI" zakłady pracy chronionej na bieżąco w ciągu całego roku
Program utrzymania zatrudnienia osób niepełnosprawnych zakłady pracy chronionej na bieżąco w ciągu całego roku
PITAGORAS – program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu uczelnie oraz instytucje kultury w ciągu roku
STUDENT –pomoc osobom niepełnosprawnym w zdobyciu wykształcenia na poziomie wyższym osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, wpisane na listę studentów 30 dni przed datą rozpoczęcia semestru
PARTNER – wspieranie zadań realizowanych przez organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych stowarzyszenie, fundacje, związki, izby i organizacje pracodawców i pracobiorców działające na rzecz osób niepełnospr. nie określony

Bliższych informacji o procedurach realizacji poszczególnych programów można zasięgnąć w Oddziale Wielkopolskim PFRON w Poznaniu, ul.Lindego 4 telefon: 061/843-55-16; 843-55-17; 843-55-18.

2003-07-07

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21374484

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno