IV Forum Samorządowe

Przewodnicząca Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Danuta Winiarska uczestniczyła w IV Forum Samorządowym, które odbywało się od 14 do 16 kwietnia w Szczecinie. Hasłem przewodnim było ,,Samorząd terytorialny w Zintegrowanej Europie’’.

Główną część forum zajmowały dyskusje panelowe. Dotyczyły one Rozwoju lokalnego i regionalnego, partnerstwa publiczno prywatnego, prawa finansowego i systemów podatkowych w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego, finansów jednostek samorządu terytorialnego, środków unijnych i zagrożeń w efektywnym ich wykorzystaniu, społecznych aspektów funkcjonowania wspólnot samorządowych, promocji i PR, współpracy przygranicznej samorządów lokalnych oraz Rozwoju turystyki.

Wśród gości konferencji był m.in. wiceminister rozwoju regionalnego Jarosław Pawłowski, z którym przewodnicząca rady rozmawiała na temat projektu ,,Szlakiem Piastowskim – od gada, pradziada, do Wenecji, Paryża i Rzymu’’.

Ewa Michalak