Porozumieli się w sprawie wąskotorówki

23 kwietnia w starostwie powiatowym podpisane zostało porozumienie pomiędzy zarządem powiatu a Bolesławem Kwiatkowskim – reprezentantem mieszkańców ulicy Witkowskiej w Gnieźnie.

Porozumienie przewiduje wstrzymanie przewozów towarów kolejką wąskotorową na odcinku Gniezno – Niechanowo – Powidz z wyłączeniem dojazdu do firmy ,,Bolan’’.
Odbywały się będą natomiast kursy turystyczne kolejki.

Zawarte porozumienie jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców ulicy Witkowskiej, którzy uważają, że przejazdy towarowe powodują niszczenie położonych przy torach budynków.
- Uważam, że sprawa została załatwiona pomyślnie – powiedział Bolesław Kwiatkowski.

Ewa Michalak