Przywrócić rangę szkolnictwu zawodowemu

W Centrum Kształcenia Praktycznego otwarta została nowa pracownia – elektryczno-elektroniczna. Odbyła się tutaj również debata na temat szkolnictwa zawodowego w powiecie.

Centrum Kształcenia Zawodowego powstało w Gnieźnie we wrześniu ubiegłego roku. Jak powiedział starosta Krzysztof Ostrowski było to wówczas ,,puste słowo’’, które trzeba było wypełnić treścią. Treścią tą jest m.in. nowo otwarta pracownia. Starosta zadeklarował, że do końca kadencji powstanie ich jeszcze kilka. Jak informował dyrektor CKP Sylwester Sip, będzie ona służyła uczniom szkół zawodowych. – Przygotowujemy jednak bazę w ten sposób, abyśmy mogli kształcić ustawicznie, to znaczy, aby mogli korzystać z tej pracowni również dorośli – dodał dyrektor.

Po uroczystym otwarciu pracowni odbyła się debata na temat szkolnictwa zawodowego w powiecie. Uczestniczyli w niej przedstawiciele parlamentu, władz powiatu, pracodawców i oświaty.

- Celem debaty było wsłuchanie się w potrzeby rynku pracy, jakie problemy mają pracodawcy i co my możemy im dać – powiedział dyrektor Sip. – Podstawowym wnioskiem płynącym z tego spotkania jest potrzeba doradcy zawodowego na poziomie szkół gimnazjalnych oraz konieczność współpracy z zakładami pracy w zakresie doposażenia CKP.

Starosta Krzysztof Ostrowski po raz kolejny podkreślił konieczność podniesienia rangi szkolnictwa zawodowego. – Działania muszą być jednak rozłożone na lata – zaznaczył. – Musi się to odbywać poprzez modernizację bazy i usprzętowienie CKP, a także poprzez działania marketingowe, które będą tworzyły pozytywny wizerunek kształcenia zawodowego.

Ewa Michalak