Starosta wyróżniony przez Związek Inwalidów Wojennych RP

Związek Inwalidów Wojennych RP świętował jubileusz 90-lecia istnienia. W uroczystości wziął udział starosta Krzysztof Ostrowski, który został odznaczony Krzyżem ,,Za Zasługi dla ZIW RP’’.

Związek Inwalidów Wojennych RP jest najstarszą organizacją kombatancką w Polsce, co podkreślił, składając gratulacje i życzenia starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski.

- Jest to doskonała okazja, aby podziękować za wszystko, co zrobiliście dla Polski i aby złożyć Wam życzenia zdrowia, szczęścia osobistego i pogody ducha.

Bukiet kwiatów i okolicznościowy list gratulacyjny w imieniu organizacji odebrał Zenon Piwecki, prezes Zarządu Oddziału ZIW RP w Gnieźnie.

Kombatanci z kolei podziękowali staroście za współpracę. Wyrazem uznania jest Krzyż Zasługi dla ZIW RP’’ przyznany Krzysztofowi Ostrowskiemu przez Kapitułę przy Zarządzie Okręgowym w Poznaniu.

Ewa Michalak