Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Akcje i konkursy ekologiczne

Starosta Gnieźnieński Krzysztof Ostrowski i pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa uczestniczyli w maju w konkursach ekologicznych organizowanych przez placówki oświatowe na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

Troska o otaczające środowisko jest wyzwaniem dla nas wszystkich. Wynika ona ze zobowiązania jakie mamy w stosunku do przyszłych pokoleń. Starostwa Krzysztof Ostrowski uważa, że postawy ekologiczne należy kształtować już u najmłodszego pokolenia tj. u dzieci i młodzieży - wówczas w przyszłości przyniesie to efekty w postaci właściwych i pozytywnych zachowań ekologicznych. Wchodząc naprzeciw tym potrzebom Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza środki finansowe na dofinansowanie akcji proekologicznych we wszystkich placówkach oświatowych podległych Starostwu, ale i również w szkołach podstawowych i gimnazjach. Prowadzenie masowych edukacyjnych akcji proekologicznych dla dzieci i młodzieży jest zadaniem wpisanym do Strategii Powiatu Gnieźnieńskiego, w związku z tym konkursy, festiwale, dni ekologiczne współorganizowane przy udziale pracowników Wydziału OS i współfinansowane ze środków PFOS i GW są cyklicznie, co roku.

W poniedziałek (28 kwietnia) odbył się organizowany już po raz drugi, w Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie II Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej „ EKO-SONG 2008”. Nadrzędną idea Festiwalu było przekazywanie poprzez treści artystyczne i ekologiczne zrozumienia, szacunku i respektu dla środowiska naturalnego. W festiwalu brały udział szkoły podstawowe z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Uczniowie szkół wykonywali zespołowo po 1 piosence o tematyce ekologicznej, opowiadającej o problemach i zagrożeniach współczesnego środowiska takich jak: zmiany na ziemi, asfaltowe drogi, tragiczne wizje środowiska naturalnego, ale również pokazującej jak piękna jest wiosna w ogrodzie. Zespoły młodych artystów ubrane były „ekologicznie” w kolorowe wiosenne stroje i koszulki z napisami „zostawiamy czysty świat”. Nagrody dla zwycięskich zespołów ufundowane przez Starostwo to trzy mikrofony bezprzewodowe, które otrzymały: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie ( I miejsce); Szkoła Podstawowa nr 2 w Gnieźnie ( II miejsce) ; Szkoła Podstawowa w Szydłowie ( III miejsce). Jury konkursu, w pracach którego uczestniczyła Dyrektor wydziału OS Magdalena Musiałowicz przyznano także 3 wyróżnienia dla szkół podstawowych w: Zieleńcu, Sławnie i Kłecku.

29 kwietnia 2008 r. w Zespole Szkół publicznych w Żydowie oraz 30 kwietnia b.r. w Zespole Szkół Publicznych w Czerniejewie odbyła się pogadanka, z uczniami i gronem pedagogicznym, poświęcona selektywnej zbiórce odpadów. Na spotkanie przybył Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Krzysztof Ostrowski, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie- Magdalena Musiałowicz. Prezentację multimedialną przygotowała Anna Tritt- Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, a pokaz zgniatania butelek przeprowadzili pracownicy Urzędu Gminy w Czerniejewie. Uczniowie szkół nabyli wiedzę teoretyczną dotyczącą zbiórki odpadów ich segregacji, unieszkodliwiania i ponownego wykorzystania. Uczestnicy przeprowadzili doświadczenie na plastikowych butelkach PET, które pokazało słuszność zgniatania butelek przed umieszczeniem w kontenerze. Starsi uczniowie napisali test sprawdzający nabytą wiedzę ekologiczną. W nagrodę za zdobycie największej ilości punktów, uczestnicy konkursu pojadą na wycieczkę, na której będą mieli okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami segregacji i unieszkodliwiania odpadów.

W środę ( 30 kwietnia) Starosta Gnieźnieński Krzysztof Ostrowski uczestniczył również w obchodach dnia ekologicznego w Zespole Szkól w Trzemżalu pod hasłem „ Żyj Ekologicznie”. Uczniowie szkoły przedstawili bardzo ciekawy i różnorodny program artystyczny o tematyce ekologicznej, odbyły się liczne konkursy zespołowe sprawdzające wiedzę z zakresu ochrony środowiska oraz zostały rozstrzygnięte konkursy plastyczne w kategorii ekologicznych zakupów i rolnictwa ekologicznego. Wyłoniono również zwycięzców konkursu zbiórki surowców wtrórnych : makulatury, baterii, aluminium- I miejsce zajęła klasa V zbierając łącznie 245kg ( na 1 ucznia przydało 24,5 kg) kolejne miejsca zdobyły klasy IV i VI, w których średnio 1 uczeń zebrał ponad 20 kg surowców wtrórnych. Zwycięscy wszystkich konkursów otrzymali nagrody książkowe oraz przepiękne kwiaty doniczkowe, o które będą dbać w swoich klasach i które będę im przypominać o dzisiejszym dniu ekologicznym. Nagrody i gratulację dla uczestników oraz Dyrekcji, Organizatorów wręczył Starosta Krzysztof Ostrowski. Starosta podkreślił również, jak bardzo ważna jest edukacja proekologiczna w zakresie ochrony środowiska, selektywnej zbiórki odpadów, odnawialnych źródeł energii najmłodszego pokolenia ponieważ zaprocentuje to w przyszłości właściwym przygotowaniem i ukierunkowaniem młodzieży na poszanowanie naturalnego środowiska w swoim otoczeniu . Zapewnił, że Starostwo w ramach posiadanych środków z PFOS i GW, stara się wspomagać, współorganizować i dofinansowywać wszelkie akcje ekologiczne na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Starosta chciałaby zachęcić do współpracy również i giny, które wspierając swoje najbliższe środowiska lokalne, czynnie włączyłyby się i popierały akcje ekologiczne mające na celu popularyzację i rozszerzanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, inspirowanie działań i zachowań ekologicznych, wzrost świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za środowisko naturalne, nie tylko najbliższego otoczenia ale również całego powiatu gnieźnieńskiego.

Magdalena Musiałowicz


2008-05-12
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21374362

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno