Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Faxy i sprzęt rehabilitacyjny dla organizacji osób niepełnosprawnych

W dniu 15 lipca br. Starosta Jacek Kowalski oraz Telesfor Gościniak w imieniu Zarządu Powiatu przekazali faxy oraz sprzęt rehabilitacyjny organizacjom zrzeszającym osoby niepełnosprawne.
Działanie to jest jednym z wielu podejmowanych przez Zarząd Powiatu dla uczczenia Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych.

W wyniku rozpisanego konkursu Zarząd Powiatu przyznał sześciu organizacjom pozarządowym faxy, jako nagrody za aktywną pracę na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i w uznaniu zasług tych organizacji w roku bieżącym. Są to:

 • Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Gnieźnie
 • Koło Polskiego Związku Głuchych
 • Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne „PROMYK"
 • Towarzystwo Pomocy Dzieci - Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gnieźnie
 • Polskie Stowarzyszenie Osób Upośledzonych Umysłowo w Gnieźnie
 • Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi CONCORDIA

Ponadto stowarzyszenie osób niepełnosprawnych w Witkowie otrzymało sprzęt rehabilitacyjny (rower do ćwiczeń z akcesoriami uzupełniającymi), o wartości 1.250 zł.

Zarząd Powiatu przyznał również dotacje dla organizacji osób niepełnosprawnych na działania w zakresie aktywnego wsparcia środowiska osób niepełnosprawnych. Dotacje otrzymały następujące organizacje:

 • Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej (1.000 zł)
 • Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan (1.500 zł)
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Gnieźnie (1.500 zł)
 • Towarzystwo Pomocy Dzieci - Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gnieźnie (400 zł)
 • Polskie Stowarzyszenie Osób Upośledzonych Umysłowo w Gnieźnie (700 zł)
 • Polski Związek Niewidomych (2.500 zł)

Podwójną radość z otrzymanej pomocy okazywali przedstawiciele Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu w Gnieźnie. Dzięki osobistym staraniom Starosty Jacka Kowalskiego udało się pozyskać wózek inwalidzki, który został przekazany organizacji podczas spotkania.

Jak zapowiedział Starosta, nie jest to pierwsza akcja pomocy skierowana do organizacji osób niepełnosprawnych, ale też nie ostatnia. Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych skłania do pewnych działań, które należy jednak kontynuować w latach następnych.

2003-07-16

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21352534

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno