Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

XVIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie zapraszam na XVIII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 29 maja 2008 roku o godz. 13.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ulicy Roosevelta 42.
Proponowany porządek obrad
(wstępny)

XVIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
29 MAJA 2008 ROK
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Analiza sytuacji na rynku pracy w Powiecie Gnieźnieńskim, w tym roczne sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2007 i przedstawienie planu na 2008 rok.
 8. Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy. Dostosowanie profilu i jakości kształcenia zawodowego do potrzeb przedsiębiorców.
 9. Roczne sprawozdanie z działalności Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego oraz sprawozdanie finansowe za rok 2007.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
  2. w sprawie: określenia zasad nabycia lokali mieszkalnych
  3. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/311/2006 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/180/2001 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 maja 2001r. w sprawie: udzielenia bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego.
  4. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego „Profesjonalna Kadra” w latach 2008-2009, w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  5. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego „ Perspektywa” w latach 2008-2013, w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  6. w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr V/52/2007 z dnia 22 marca 2007r. w sprawie zadań inwestycyjnych projektu „Gnieźnieńskie Centrum Telekardiologii jako Nowoczesna Medycyna w Powiecie Gnieźnieńskim – wykorzystanie najnowszych technik telemedycznych” na podstawie wniosku o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanimu Finansowego Europejskiej Organizacji Gospodarczej
  7. sprawie: uchylenia Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr V/53/2007 z dnia 22 marca 2007r. w sprawie zadań finansowych projektu „ Gnieźnieńskie Centrum Telekardiologii jako Nowoczesna Medycyna w Powiecie Gnieźnieńskim – wykorzystanie najnowszych technik telemedycznych” na podstawie wniosku o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiej Organizacji Gospodarczej
  8. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XI/123/2007 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie modernizacji i termomodernizacji obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
  9. wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków szpitalnych przy ul. Św. Jana 9 w Gnieźnie z modernizacją kotłowni z węglowej na gazową oraz montażem kolektorów”
  10. w sprawie: termomodernizacji budynków szpitalnych przy ul. Św. Jana 9 w Gnieźnie z modernizacją kotłowni z węglowej na gazową oraz montażem kolektorów słonecznych
  11. w sprawie: przeniesienia środków finansowych w ramach zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  12. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/353/2006 z dnia 25 września 2006r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2192 P Olekszyn-Łagiewniki Kościelne-Zakrzewo
  13. w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia dla Starosty Gnieźnieńskiego.
  14. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2008
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 13. Wolne głosy i informacje.
 14. Zakończenie sesji.

  Przewodnicząca Rady Powiatu
  Danuta Winiarska  2008-05-15
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21352475

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno