Sztandar dla strażaków

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego powołał Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie. Sztandar ma być przekazany komendzie na jesień.

Przewodniczącym komitetu został wicestarosta gnieźnieński Dariusz Pilak , jego zastępcą Marek Wegner . W skład komitetu weszli także: Małgorzata Dutkiewicz – skarbnik, Ewa Staszak – sekretarz oraz Marek Gotowała, Wojciech Krawczyk, Tadeusz Ratajczak, Rafał Spachacz, Jan Kulpiński, Roman Pietraszewski i Marek Kosmala – jako członkowie.

Patronat nad przedsięwzięciem ufundowania sztandaru objął ks. abp Henryk Muszyński Metropolita Gnieźnieński oraz Senator RP Piotr Gruszczyński, Posłowie na Sejm RP: Paweł Arndt, Zbigniew Dolata, Tadeusz Tomaszewski, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Kaleta, Starosta Gnieźnieński Krzysztof Ostrowski, Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski, Komendant Wojewódzki PSP bryg. Mirosław Gugała, a także wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu gnieźnieńskiego.

- Jestem bardzo zadowolony, że przedstawiciele starostwa znaleźli się i w komitecie roboczym, i honorowym – powiedział starosta Krzysztof Ostrowski podczas konferencji zorganizowanej w komendzie straży, dodając , że ufundowanie sztandaru będzie uhonorowaniem ofiarnej pracy strażaków.

Jak poinformował komendant straży Wojciech Mazur, razem ze sztandarem zakupiony zostanie okolicznościowy dzwon, który zgodnie z tradycją będzie towarzyszył codziennym zmianom służby.

Ewa Michalak