Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Zaproszenie na XIX sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie zapraszam na XIX sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2008 roku o godz. 13.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ulicy Roosevelta 42.

Proponowany porządek obrad(wstępny)

XIX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 24 CZERWCA 2008 ROK


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2007 rok oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 8. Informacja na temat promocji gospodarczej Powiatu Gnieźnieńskiego ze szczególnym uwzględnieniem tematyki stref gospodarczych.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: szczegółowych zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół i placówek oświatowych w Powiecie Gnieźnieńskim.
  2. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV/201/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 marca 2005 roku dotyczącej likwidacji środka specjalnego i utworzenia rachunku dochodów własnych w niektórych jednostkach organizacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego.
  3. w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Czerniejewo
  4. w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Witkowo.
  5. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu „Szlakiem Piastowskim – od gada, pradziada do Wenecji, Paryża i Rzymu” w ramach Działania 6.4 - Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
  6. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXVII/219/2001 z dnia 6 grudnia 2001 w sprawie określenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, na których wspomaganie mogą być przeznaczone środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Gnieźnieńskiego.
  7. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego.
  8. w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ulicy Św. Jana.
  9. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Gniezna z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztu podłączenia jednej syreny alarmowej do systemu radiowego powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz zawarcie w tej sprawie porozumienia pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Miastem Gniezno.
  10. zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2008.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zakończenie sesji.

  Przewodnicząca Rady Powiatu
  Danuta Winiarska

  2008-06-12
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 21-11-2017 r.    Licznik Odwiedzin21107776

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno