Spotkanie na temat odnawialnych źródeł energii przełożone

Z powodów organizacyjno-technicznych planowana na 24 czerwca konferencja dotycząca biopaliw i innych odnawialnych źródeł energii została przełożona na 7 października.


Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie – ul. Sobieskiego20, pok. 209, tel. 4240748.