Projekt uchwały

Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przedstawia Projekt Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na debacie w dniu 4 czerwca b.r. w sprawie możliwości używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi przedstawiamy Państwu Projekt Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie: „wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Gnieźnieńskiego”.


Magdalena Musiałowicz