Samochód dla straży rybackiej

Powiatowa Społeczna Straż Rybacka otrzymała od Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w użyczenie samochód terenowy marki Hyundai Terracan. Jak przyznaje komendant straży Zbigniew Misior, pojazd znacznie ułatwi prowadzenie patroli.

Głównym zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania Ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie – prowadzenie patroli, zwalczanie kłusownictwa, zabezpieczenie jezior przed zanieczyszczeniami ściekami, pozostawianymi nad jeziorami odpadami, kontrolowanie, czy w niedozwolonych miejscach nie są rozbijane namioty.

Do tej pory strażacy do dyspozycji mieli kilkunastoletni żuk, zarząd powiatu zadecydował więc o zakupie terenowego samochodu marki Hyundai Terracan i użyczeniu go straży. Będą z niego mogli korzystać także pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa starostwa do wykonywania swych zadań w terenie.

Samochód został zakupiony ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. – W tym roku z tego samego funduszu starostwo przekazało Społecznej Straży Rybackiej 15 tys. zł – informuje starosta Krzysztof Ostrowski. – Pieniądze te zostały wykorzystane na opłaty telefoniczne straży, ubezpieczenia strażników oraz sprzętu, zakup sprzętu specjalistycznego i ochronnego, naprawę sprzętu i inne wydatki związane z działalnością straży.

Ewa Michalak