Motorówki na wybranych jeziorach

Na jeziorach: Popielewskim, Kamienieckim, Szydłowskim oraz Świniarskim będzie można używać łodzi napędzanych silnikami spalinowymi – taką decyzją podjęli podczas ostatniej sesji radni powiatu.

Od 2004 roku na jeziorach powiatu gnieźnieńskiego obowiązywał zakaz korzystania z tego typu łodzi.
Chcąc pójść na kompromis ze zwolennikami motorówek czy skuterów wodnych, radni postanowili z zakazu tego wyłączyć część akwenów.
Właściciele łodzi będą musieli przestrzegać jednak określonych warunków: pływać będą mogli tylko w okresie od 1 czerwca do 30 września, w godzinach: od 10.00 do 18.00 (z zastrzeżeniem ślizgacze i skutery wodne w godzinach od 11.00-17.00), w odległości nie mniejszej niż 50 m od brzegu jeziora oraz kąpielisk oraz pływać na średnim obciążeniu silnika z prędkością maks. do 20 km/h.
Uchwała została wydana na czas określony i obowiązuje do 31.12.2009r.
Za przyjęciem uchwały było 18 radnych, przeciw trzech, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Ewa Michalak