Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Gminne punkty informacji europejskiej do końca 2003 r.

Do 20 grudnia 2003 r. został przedłużony okres funkcjonowania gminnych punktów informacji europejskiej. Z inicjatywy Starosty Jacka Kowalskiego, Powiatowy Urząd Pracy przedłużył umowy stażowe z pracownikami tych punktów o kolejne 6 miesięcy.

Do końca czerwca br. punkty działały dzięki specjalnie przekazanym środkom finansowym w ramach programu „Moja gmina w Europie” z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Dysponentem tych środków był Powiatowy Urząd Pracy, który podpisał umowy z gminami na umowy stażowe dla pracowników gminnych punktów informacji europejskiej.

Po 1 stycznia 2004 roku prawdopodobnie gminne punkty informacji europejskiej przestaną istnieć, o ile gminy nie podejmą decyzji o podpisaniu umów o pracę z tymi osobami. Głównym problemem dla gmin są dodatkowe środki finansowe potrzebne na opłacenie etatów pracowników gminnych punktów informacji europejskiej

Na uwagę zasługuje fakt, że Powiat Gnieźnieński finansuje utrzymanie Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej, które mieści się w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. PCIE działa od poniedziałku do piątku od 8.00 – 16.00. Centrum powstało w roku 2001, na jesieni i do września 2002 r. funkcjonowało w ramach Wydziału Promocji i Rozwoju. Przekazanie Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej do GARG – u pozwoliło na poszerzenie zakresu przekazywanych informacji o wiadomości z zakresu małych i średnich przedsiębiorstw na rynku unijnym. PCIE posiada status punktu Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich, na podstawie wpisu do bazy Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w Departamencie Dokumentacji Europejskiej. Powiatowe Centrum oprócz prostego informowania o Unii Europejskiej jest nastawione na pomoc doradczą i informację specjalistyczną skierowaną do bezrobotnych, absolwentów i klientów instytucjonalnych.

Gminne punkty informacji europejskiej są natomiast bliższym terytorialnie miejscem uzyskania podstawowych informacji o UE na terenach gmin.

Zdaniem władz powiatowych informowanie na temat przyszłego członkostwa Polski w UE po referendum europejskim jest równie ważne, jeżeli nie ważniejsze od informowania o unii w okresie przedreferendalnym. Ważne jest bowiem abyśmy umieli wykorzystać w sposób świadomy szansę jaką jest dla nas członkostwo Polski w strukturach unijnych.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska2003-08-04
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Niedziela 17-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21445961

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno