,,Szlakiem Piastowskim’’ w ścisłej czołówce

Projekt ,,Szlakiem Piastowskim – od Gada, Pradziada do Wenecji, Paryża i Rzymu przygotowany przez powiat gnieźnieński i żniński znalazł się na siódmym miejscu do dofinansowania w ramach Działania 6.4 ,,Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym’’.


W wyniku prowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną naboru projektów indywidualnych złożono 175 fiszek aplikacyjnych na łączną wartość szesnastokrotnie przekraczającą dostępną alokację.

Projekty ocenione zostały przez międzyresortowy zespół ekspertów, w skład którego weszli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. Wyłonił on 25 projektów, które zostały następnie zarekomendowane Instytucji Zarządzającej do dofinansowania w ramach Działania 6.4 PO IG. Lista podstawowa zawiera 18 projektów, a lista rezerwowa 7.

Docenione zostały markowe produkty turystyczne już istniejące i rozpoznawalne w skali nie tylko danego regionu, ale także na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Zgodnie z założeniami, projekty powinny dotyczyć flagowych atrakcji turystycznych Polski. Ma to szczególne znaczenie w kontekście przygotowania ciekawej oferty turystycznej przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EORO2012. Zespół oceniający wybierał takie przedsięwzięcia, które będą gwarantowały, że kibice odwiedzający Polskę, będą chcieli tutaj wrócić, właśnie ze względu na ofertę turystyczną.

Umieszczenie gnieźnieńskiego projektu w ścisłej czołówce listy podstawowej, daje duże nadzieje na otrzymanie dofinansowania.

Ewa Michalak