Bezpłatne szkolenia dla osób pracujących w branży turystycznej

2008-08-05


Okres realizacji projektu: 01.07.2008 – 30.04.2009 r.

Projekt „ Rozwój jakości usług turystycznych” ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych osób pracujących w branży turystycznej, chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zamieszkujące na terenie czterech powiatów: gnieźnieńskiego, wrzesińskiego, średzkiego, słupeckiego.

Fundacja w ramach projektu proponuje uczestnikom cykl BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ:

Gwarantowane są również:

Potencjalnymi uczestnikami projektu są osoby pracujące na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych w branży turystycznej, które są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych, należące do przynajmniej jednej z poniższych grup:

Rekrutacja potrwa do 12 września 2008 r. Aby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do pobrania w biurze projektu, na stronie internetowej projektu www.europracownik.eu i www.fundacjarazem.pl dostarczyć kserokopię dowodu osobistego oraz zaświadczenie o zatrudnieniu.

Formularz zgłoszeniowy oraz w/w dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą na niżej podany kontakt.

Danuta Kryszak


KONTAKT
Biuro Projektu:
ul. 3 Maja 30/2, 62 – 200 Gniezno
tel./fax. 061 424 00 17
biuro@europracownik.eu
koordynator@europracownik.euDodatkowo prezentujemy Państwu podobne szkolenie przygotowane przez Kujawsko - Pomorską Organizację Turystyczną


Starostwo Powiatowe