Starania powiatu o środki z UE

2003-08-13

Łączna kwota projektów wnioskowanych przez samorząd powiatowy wynosi ok. 6 mln zł. Powiat może liczyć na finansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 75 % kwalifikujących się kosztów.

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie złożyło następujące propozycje projektów:

Podstawą do starania się o pozyskanie środków finansowych jest Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006. W ramach niniejszego planu jednym z pięciu kierunków działania jest nacisk na rozwój regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów. Działanie to będzie właśnie współfinansowane z funduszu strukturalnego Unii Europejskiej, jakim jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Unia Europejska na lata 2000-2006 na pomoc dla ubogich regionów przeznacza ponad 30% środków z budżetu. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dysponuje budżetem w wysokości 10 mld euro rocznie.

W Unii Europejskiej jest ponad 200 regionów, o różnym stopniu zaludnienia, różnych warunkach geograficznych i wskaźnikach ekonomicznych. Dla zmniejszenia różnic w rozwoju najbogatszych i najuboższych regionów Europy, Unia prowadzi szereg działań określanych mianem polityki regionalnej.

Z funduszy strukturalnych korzysta kilkadziesiąt regionów Unii. Najbardziej zacofane są departamenty zamorskie Francji (Martynika, Reunion, Gujana, Gwatelupa) oraz regiony w Grecji, Hiszpanii, Portugalii (greckie Ipeiros i Voreigo Aigaio, portugalskie Azory i Madera, hiszpańska Extremadura), południowe Włochy i Sardynia oraz Irlandia Północna.

Z funduszy strukturalnych korzystają nie tylko ubogie kraje Unii, ale również jej najbogatsi członkowie: Wielka Brytania, Francja czy Niemcy. Środki z Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczane są bowiem dla tych regionów, w których PKB na jednego mieszkańca nie przekracza 75% średniej UE. Subwencje sięgają ¾ ogólnych kosztów danego przedsięwzięcia.

Polska, jako przyszły członek UE ma okazję skorzystać z wielu funduszy strukturalnych, w tym m.in. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska

Starostwo Powiatowe