Zaproszenia na nadzwyczajną XXI sesje Rady Powiatu

2008-08-14

Porządek obrad

NADZWYCZAJNA XXI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
21 SIERPNIA 2008 ROK


  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zagrożenia dla funkcjonowania placówek oświatowych wynikające ze sposobu wyłaniania dyrektorów szkół Ponadgimnazjalnych na terenie powiatu gnieźnieńskiego.
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta WiniarskaStarostwo Powiatowe