Wymiana doświadczeń w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez masowych

2008-10-01

Jak podkreśliła Jolanta Kucharzak koordynator projektu „Celem tego programu (realizowanego corocznie) jest wybór państw priorytetowych z punktu widzenia współpracy Polski z innymi państwami i od 2007 roku w gronie tych państw znajduje się także Ukraina. Projekt ten koncentruje się na wspólnej problematyce przygotowań Polski i Ukrainy do EURO 2012. W ubiegłym roku, gdy wywoływaliśmy tę tematykę innym projektem, okazało się, że Ukraina nie ma ustawodawstwa dotyczącego organizowania imprez masowych. Cały tegoroczny projekt poświęcony jest przeglądaniu polskiego ustawodawstwa i ustawodawstwa europejskiego po to aby przygotować jak najlepsze podpowiedzi i rekomendacje dla rządu Ukrainy ponieważ to wszystko co w projekcie zostanie wypracowane, jako wskazanie dla Ukrainy, jakiego rodzaju regulacje prawne powinna przyjąć, będzie reprezentowane na wspólnym komitecie polsko-ukraiński do spraw przygotowania i przeprowadzenia EURO 2012, któremu przewodniczą premierzy obydwu państw.”

Wizyta delegacji Ukraińskiej w Polsce trwała tydzień.

Marcin Puk

Starostwo Powiatowe