Wyjazd służbowy na Ukrainę

2008-10-30

Celem wizyty w mieście Brovary było nawiązanie kontaktów z lokalnymi władzami i rozpoczęcie współpracy na różnych płaszczyznach. Osobą odpowiedzialną za podejmowanie delegacji Powiatu Gnieźnieńskiego po stronie ukraińskiej był Volodymyr Shevchuk, V-ce Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miasta w Brovarach.

Dnia 23 października odbyło się spotkanie z V-ce Merem miasta Brovary ,na którym wstępnie ustalono, iż współpraca dotyczyć będzie następujących dziedzin: oświaty, sportu i kultury. Następnego dnia tj. 24 października 2008 roku miała miejsce wizyta w Departamencie Edukacji Urzędu Miasta w Brovarach. Delegacja zapoznała się ze strukturą Urzędu oraz odbyła się projekcja filmu o mieście Brovary. Następnie odwiedzono Specjalistyczną Szkołę Językową. Pani v-ce dyrektor szkoły Ludymila Dumienko szczegółowo przedstawiła organizację zajęć w szkole językowej, w której młodzież uczy się siedmiu języków.

Delegacja brała także udział w pokazowej lekcji języka angielskiego. W szkole są prowadzone przez p. Monikę Babakow lekcje języka polskiego. Ponieważ brakuje podręczników do nauki języka polskiego jako języka obcego, Starosta Gnieźnieński zaoferował pomoc w zakupie podręczników. Nadto wstępnie omówiono możliwości wymiany młodzieży. Prawdopodobny przyjazd młodzieży ukraińskiej do Gniezna odbędzie się w kwietniu 2009 roku. Dyskutowano także o podjęciu współpracy w dziedzinie sportu , której wyrazem będzie udział drużyn sportowych obu miast, Gniezna i Brovarów, w różnych imprezach sportowych.
Finałem rozmów o współpracy na w/w wymienionych płaszczyznach ma być podpisanie w najbliższym czasie porozumienia .

Delegacja Starostwa Powiatowego w Gnieźnie spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony gospodarzy, a przede wszystkim z bardzo serdeczną gościnnością. W trakcie wizyty odwiedziła muzeum miasta Brovary, historyczny klasztor prawosławny, a także miejsce martyrologii narodu ukraińskiego – Bykownię.

Maria Suplicka

Starostwo Powiatowe