Jak szlifować talent?

2008-12-15Toruńska szkoła, prowadzona przez Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, ma w tym względzie wieloletnie doświadczenie. Pierwszym ważnym elementem są odpowiednio przygotowane kryteria naboru młodzieży. Dalsza praca z młodzieżą ma na celu rozwój osobowości i pasji młodego człowieka. Jak podkreśla Aleksandra Kuźniak, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu starostwa, która uczestniczyła w wyjeździe, nie ma tutaj zjawiska ,,wyścigu szczurów’’, lecz skupienie na człowieku. Na każdym kroku zauważalne jest wielkie zaangażowanie nauczycieli i innych pracowników, ich twórcze podejście do pracy. Widać to chociażby na takim prozaicznym przykładzie, jak zorganizowanie biblioteki szkolnej, w której na środku stoi kanapa, na której można czytać i dyskutować o książce.

W procesie dydaktycznym towarzyszą pedagodzy i psycholodzy. Źródłem problemów osobowościowych zdolnej i ambitnej młodzieży mogą stać się bowiem zbyt wysoko stawiane sobie poprzeczki.

Dyrekcja placówki jest bardzo otwarta na współpracę z powiatem gnieźnieńskim. Zapewne wiele pomysłów zostanie wykorzystane w opracowywanym właśnie projektem, adresowanym do najzdolniejszych uczniów z klas I i II szkół ponadgimnazjalnych, który ma ruszyć od marca przyszłego roku.

Ewa Michalak
Starostwo Powiatowe