Spotkanie opłatkowe z dziennikarzami

2008-12-23


Dzień przed Wigilią przedstawiciele gnieźnieńskich redakcji zasiedli przy świątecznym stole z przewodniczącą Rady Powiatu Danutą Winiarską, starostą Krzysztofem Ostrowskim, wicestarostą Dariuszem Pilakiem i członkiem Zarządu Powiatu Wojciechem Krawczykiem.

- Niektórzy sądzą, że samorządowcy i dziennikarze stoją po dwóch stronach barykady. Gdy jednak obydwie strony cechuje rzetelność i uczciwość o takiej barykadzie nie może być mowy, bo przecież nam zależy, aby informacje o naszej pracy docierały do mieszkańców powiatu, a Państwu o dostępie do informacji – składając życzenia, zwrócił się do gości starosta. - Jesteśmy nawzajem od siebie zależni i myślę, przyświeca nam ten sam cel – coraz lepsza jakość życia w naszym powiecie.
Życzenia złożyła również przewodnicząca rady Danuta Winiarska.

Po tradycyjnym przełamaniu się opłatkiem nastał czas na kosztowanie wigilijnych potraw i słuchanie kolęd.

Ewa Michalak
Starostwo Powiatowe