IV forum Kolegium Samorządowego Powiatu Gnieźnieńskiego

2003-09-30

Kolejne spotkanie samorządowców było okazją do omówienia najistotniejszych problemów lokalnych. Była również kontynuowana kwestia zawiązania Związku Gmin na Rzecz Gospodarki Odpadami. Do końca 2003 roku wójtowie i burmistrzowie gmin podjęli zobowiązanie podjęcia odpowiednich uchwał przez Rady Gmin w zakresie przystąpienia do związku. Podstawą jego działania będzie statut, którego postanowienia zostały ostatecznie ustalone na spotkaniu w Skorzęcinie. Przyjęto również wysokość składek ponoszonych przez poszczególnych członków w wysokości 50 gr. od mieszkańca. W przeliczeniu na liczbę osób zamieszkujących Powiat Gnieźnieński kwota składek wyniesie 70 tys. zł.

Przypomnijmy, Kolegium Samorządowe Powiatu Gnieźnieńskiego stanowią: wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu powiatu, Prezydent Gniezna, Starosta Gnieźnieński (Przewodniczący Kolegium), gnieźnieńscy radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Poseł na Sejm Tadeusz Tomaszewski.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska

Starostwo Powiatowe