Szkolenia dla gmin

2009-03-11


Kurs obejmuje cykl trzech bezpłatnych szkoleń, które odbywać się będą raz w miesiącu w gnieźnieńskim starostwie. Pierwsze odbyło się wczoraj. Zajęcia poprowadzili dr Marcin Spychała z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i dr Arnold Bernaciak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r nakłada na gminy obowiązek tworzenia programów ochrony środowiska. Standard ich tworzenia powinien być zgodny z wytycznymi Ministerstwa Środowiska. Dlatego w trakcie szkoleń uczestnicy zdobędą wiedzę o tym, jak zaplanować, stworzyć i wdrożyć program Ochrony Środowiska w gminie oraz będą opracowywać aktualizację programu podczas warsztatów praktycznych.

Kurs jest organizowany przez firmy ,,Metropolis’’ i ,,Ekoprofil’’ oraz Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Ewa Michalak
Starostwo Powiatowe