XXXIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2009-03-20

Proponowany porządek obrad

XXXIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
02 KWIETNIA 2009 ROKU

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie roczne z działalności, informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.
 8. Informacja Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych Powiatu Gnieźnieńskiego.
 9. Informacja Prokuratury Rejonowej o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie Gnieźnieńskim.
 10. Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2008.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gnieźnie,
  2. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji: Lokalizacja i integracja Urzędu Starostwa z Jednostkami Organizacyjnymi. Rozbudowa, remont i modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II.
 12. Interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 14. Wolne głosy i informacje.
 15. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta WiniarskaStarostwo Powiatowe