Radość obcowania z ludźmi

2009-06-09


Współorganizatorem tego wyjątkowego przedsięwzięcia kulturalnego był Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Gnieźnie oraz starostwo powiatowe. Nie zabrakło jednak hojnych sponsorów i sympatyków uroczystości, którzy wsparli nie tylko finansowo organizatorów widowiska. Charytatywnie pracowali oświetleniowcy, muzycy, operatorzy kamer, inspicjentka, na co dzień aktorka teatru Katarzyna Adamczyk oraz wielu ludzi dobrej woli, którzy nie zawahali się wesprzeć tej cennej inicjatywy gnieźnieńskiej placówki. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele starostwa: dyrektorka Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego Aleksandra Kuźniak, wicedyrektor wydziału Jerzy Paweł Lubbe, dyrektorzy szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych, sponsorzy i rodzice. Na widowni pojawiło się również wielu fanów, którzy głośnym aplauzem wspierali występy artystyczne swoich ulubieńców. Z niezwykłym wdziękiem spotkanie poprowadziły nauczycielki SOSW nr 1, a zarazem autorki projektu Marzena Piotrowska i Anna Kaliszewicz, które specjalnie na tę uroczystość ubrała firma „Nasze Wesele”. Do występów zostało zgłoszonych 11 zespołów, wszystkie prezentacje przyjmowane były entuzjastycznie. Młodzi artyści czuli się na scenie bardziej swobodnie, niż niejedna gwiazda show biznesu. Serca wszystkich widzów podbili najmłodsi wykonawcy, uczniowie klasy II b z SOSW nr 1, którzy przygotowanym przez Justynę Strzyżewską układem choreograficznym „Malowany świat” do muzyki klasycznej udowodnili nie tylko muzykalność, ale i wyjątkową wrażliwość. Muzyczny przerywnik przeglądu śpiewali wszyscy obecni w teatrze, zgodnie „malując świat na żółto i na niebiesko”. Nagrody i wyróżnienia z rąk przedstawicielki starostwa powiatowego Aleksandry Kuźniak i dyrektora teatru Tomasza Szymańskiego odebrali wszyscy uczestnicy przeglądu. Dyplomy uznania odebrali także nauczyciele przygotowujący młodych artystów.

Zamykając przegląd oraz gratulując organizatorom sukcesu artystycznego i pedagogicznego, dyrektor Kuźniak powiedziała: -Naprawdę istnieje tylko jedna radość: obcowania z ludźmi. Dzisiejszy przegląd udowodnił, że sztuka ma charakter terapeutyczny, zintegrowała nie tylko bohaterów dzisiejszego dnia, wykonawców, ale także ich nauczycieli. Wyzwoliła energię, potencjał tkwiący w człowieku i pasję, która być może wytyczy nowy kierunek działania zarówno środowisku osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak i ich opiekunom i rodzinom. Właśnie takie kompleksowe oddziaływanie o charakterze rewalidacyjnym i teatropeutycznym, pomaga wspierać rodzinę i pozwala na pełną akceptację układu związanego z posiadaniem dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, a tym samym pomaga stworzyć korzystne warunki dla procesu integracji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w społeczeństwie.

Starostwo Powiatowe