Powiatowa Konferencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej

2003-11-06

Na spotkanie zostały zaproszone wszystkie stowarzyszenia Powiatu Gnieźnieńskiego i inne stowarzyszenia realizujące zadania z tego zakresu w oparciu o dotacje udzielone z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego. Prowadzący spotkanie Pan Telesfor Gościniak Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego poinformował, że łącznie w Powiecie Gnieźnieńskim jest 126 jednostek kultury fizycznej posiadających osobowość prawną w tym 78 Uczniowskich Klubów Sportowych, 45 Klubów Sportowych rejestrowanych sądownie w KRS, 3 kluby sportowe rejestrowane w Starostwie Powiatowym, które nie prowadza działalności gospodarczej.

Program realizowany był przez wykładowców:

  1. „Priorytety w zakresie rozwoju kultury fizycznej w Wlkp. w 2004r.” – Mariusz Kubiak Przedstawiciel Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki;
  2. „Europejski rok edukacji poprzez sport” – realizacja rządowego programu dzieci i młodzieży – Wojciech Kudlik Naczelnik Wydziału Departamentu Sportu Powszechnego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu;
  3. „Realizacja strategii sportu, kultury fizycznej w Powiecie Gnieźnieńskim” - Telesfor Gościniak Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego;
  4. „ Animator sportu szkolnego. Animator sportu niepełnosprawnych” – Zdzisław Urbańczyk Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego „ Wielkopolska”;
  5. „Rejestracja, ewidencja i nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej Powiatu Gnieźnieńskiego” – Inspektor ds. Sportu Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie;
  6. „Informacja o zmianach ustawowych w obszarze kultury fizycznej” – Tadeusz Tomaszewski Poseł SLD na Sejm RP;
  7. „Prowadzenie działalności księgowej stowarzyszeń” – Elżbieta Silska Urząd Skarbowy w Gnieźnie.

Konferencje zorganizowano z uwagi na nowelizacje wielu przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności stowarzyszeń kultury fizycznej. Dla osób biorących udział w spotkaniu przewidziano stosowne zaświadczenia o uczestnictwie w konferencji.

Starostwo Powiatowe