Przyszłość turystyki

2003-12-11

W spotkaniu udział wzięli :
Andrzej Bilski – Wicestarosta Gnieźnieński
Anna Żabińska-Pioterek – Referat Promocji Urzędu Miasta
Krystian Grajczak – Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
Zbigniew Modro – Grupa Finansowa „Chrobry”
Hanna Adamczak – Dyr. Powiatowego Urzędu Pracy
Piotr Gruszczyński – Radny Miasta Gniezna
Paweł Kostusiak – Dyr. Miejskiego Ośrodka Kultury
Bogusław Rzyski – Przewodniczący Stowarzyszenia „Szlak Piastowski”
Dariusz Rajski – właściciel biura podróży
Bogdan Górczyński – mieszka w Szwecji
Jerzy Bilicki – pilot, rezydent w Hiszpanii

W trakcie spotkania poddano krytyce działania Urzędu Miasta w zakresie rozwoju turystyki na terenie Gniezna, podkreślając brak spójności w działaniu na rzecz poprawy wizerunku Gniezna i Pojezierza Gnieźnieńskiego.

Dużo uwagi poświęcono konieczności ożywienia Rynku, wykorzystania naturalnych walorów miasta i okolic (jeziora, urozmaicenie terenu). Podawano konkretne przykłady realizowane w krajach europejskich (Szwecja, Grecja, Hiszpania, Niemcy).

Pan D. Rajski zgłosił pilną potrzebę opracowania kompleksowego produktu turystycznego dla Gniezna i regionu, który powinien być realizowany przez Organizację Turystyczną „Szlak Piastowski” oraz wydziały promocji Starostwa i Miasta.

Skonkretyzowano następujące wnioski :

Spotkanie podsumował Pan Andrzej Bilski – Wicestarosta, wskazując na potrzebę dotarcia do ludzi związanych z turystyką.

Bogusław Rzyski
Przewodniczący Stowarzyszenia „Szlak Piastowski”

Starostwo Powiatowe