A jednak bezpiecznie… Rozpoczęcie roku szkolnego w I LO w Gnieźnie

2009-09-02

Dyrektor Bogusława Młodzikowska powitała wszystkich uczniów, ale szczególnie serdecznie - rozpoczynających dzisiaj naukę w szkole średniej. Zaznaczyła, że ten nowy rok jest kolejną szansą na osiągnięcie sukcesów. - Szkoła jest miejscem, w którym macie możliwość zdobycia dobrego wykształcenia – mówiła dyrektor Młodzikowska. Szkoła daje szansę na uczestnictwo w jej życiu, prezentowanie swoich talentów. Życzę Wam aktywności, która da wam wiele satysfakcji. Na sukcesy trzeba zapracować, ale można tę sztukę posiąść przy odrobinie dobrej woli. Szkoła to także miejsce, które rozwija, daje możliwość poznawania świata i wielu ludzi. Życzę Wam zawierania wielu znajomości i przyjaźni, być może na całe życie.

Wicestarosta Dariusz Pilak w swoim wystąpieniu uspokoił wszystkich obecnych, mówiąc, iż nauczyciele i uczniowie mogą czuć się w budynku bezpiecznie.
- Niestety, podczas wakacji usłyszeliście informację, która mogła zaniepokoić was i waszych rodziców. Zrodziły się wątpliwości, czy szkoła będzie nadal mogła funkcjonować, czy w tym obiekcie będzie można realizować zadania naukowe i dydaktyczne? Pytań było sporo, ale w minionym tygodniu Zarząd Powiatu współpracując z władzami szkoły, doprowadził do ostatecznego rozwiązania – poinformował wicestarosta. - Budynek szkoły został dopuszczony do użytkowania, a ekspertyza dowiodła, że zarówno uczniowie, jak i pracownicy są w szkole bezpieczni. To determinacja pani dyrektor i jej troska o wasze bezpieczeństwo spowodowała, że dzisiaj jesteśmy w tej auli. Chciałbym podkreślić, że gdyby istniało jakiekolwiek zagrożenie dla osób przebywających na terenie tego obiektu, to ani dyrekcja, ani zarząd powiatu gnieźnieńskiego nie wyrazi by zgody na użytkowanie budynku. Ale rozsądek podpowiada, aby respektować wszelkich zalecenia dotyczące zachowania bezpieczeństwa na terenie szkoły. Wierzę, że wkrótce Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyda ostateczną decyzję o przywróceniu szkolnej części obiektu do pełnego funkcjonowania. Aktualnie trwają prace zabezpieczające część muzealną, natomiast powtórzę z całą mocą - szkole nie grozi niebezpieczeństwo. Życzę wam sukcesów w życiu szkolnym i wierzę, że ta Alma Mater dobrze was przygotuje do dorosłego i zawodowego życia.

Nowy rok szkolny w I Liceum Ogólnokształcącym rozpoczęło dziś 731 uczniów.

Starostwo Powiatowe