PRIMA VIA ARDUA EST – początki są zawsze trudne

2009-09-30

Pośród zaproszonych gości obecna była wiceminister edukacji Krystyna Szumilas, wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Walkowiak, senator RP Piotr Gruszczyński, przedstawiciele samorządów terytorialnych: wicestarosta gnieźnieński Dariusz Pilak, wiceburmistrz Opalenicy Renata Borzych, nauczyciele języka polskiego i historii, oraz młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie oraz liceum opalenickiego.

Honory gospodarzy spotkania pełnili: dyrektorka I LO Bogusława Młodzikowska oraz dyrektor naukowy Kolegium Europejskiego UAM im. Jana Pawła II w Gnieźnie prof. dr hab. Leszek Mrozewicz, który powitał wszystkich przybyłych słowami: Klasa akademicka to droga do poszukiwania przyszłych, najlepszych studentów, możliwość budowania od podstaw elity intelektualnej i kulturalnej. W skali Polski to największy dar. Cieszę się, że zarówno władze państwowe, jak i regionalne, czynię ukłon w stronę Starostwa Powiatowego, wspierają czynnie tę inicjatywę. Dziękuję pani dr Elizie Grzelak, która nie tylko zapaliła Mie do tego projektu, ale uczyniła mnie jego entuzjastą.

Historię realizacji projektu od momentu jego powstania przedstawiła dyrektorka I LO: Szukaliśmy rozwiązań, które uczyniłyby ofertę edukacyjną naszego liceum nie tylko atrakcyjną, ale i perspektywiczną. Współpraca z wyższymi uczelniami kilka lat temu nie należała do łatwych, to bowiem dość hermetyczne środowisko. Szansą stało się powstanie w Gnieźnie Kolegium Europejskiego i przychylność jego pierwszego dyrektora, a absolwenta naszego liceum, prof. dr hab. Aleksandra Wojciecha Mikołajczyka. Obecnie współpracujemy już z wieloma uczelniami wyższymi, nie tylko gnieźnieńskimi. Młodzież ma szansę na rozwijanie zainteresowań, uczestniczy w ważnych historycznie wydarzeniach, ale przede wszystkim wypracowuje własny warsztat badawczy, uczestnicząc w wielu projektach w charakterze członków Klubu Myśli Europejskiej.

Podobne aspekty realizacji projektu podkreśliła dyrektorka liceum opalenickiego Genowefa Wasiak: Realizując projekt, jako mieszkańcy małej miejscowości nie odczuwamy już mentalnie prowincjonalności. Eksperyment umożliwił naszej młodzieży samodzielne zdobywanie wiedzy w różnych ośrodkach akademickich. Rozbudził ambicję i pozbawił kompleksu terytorialnego marginesu kulturowego”.

Swoją wiedzą i doświadczeniami w wyjątkowy sposób podzieliła się entuzjastka projektu dr Eliza Grzelak z Kolegium Europejskiego UAM. Przybliżyła słuchaczom specyfikę i zasady realizowania projektu. Wyjaśniła kolejne etapy wdrażania uczniów klas akademickich do systemu uczelnianego: Tak naprawdę nie ostateczny efekt jest najistotniejszy w naszej wspólnej pracy, ale droga do niego. To naprawdę budujące obserwować proces przemiany ucznia, który staje się młodym naukowcem, po którym widać dojrzewanie do podejmowania samodzielnych decyzji, weryfikowania nagromadzonej wiedzy i podejmowania twórczej odpowiedzialności. Entuzjastycznie, zwłaszcza przez młodych słuchaczy, zostały przyjęte przykłady realizowanych zadań konwersatoryjnych, takie jak : manipulacja z nauczycielem, kłótnia czy negocjacje z rodzicami. Doktor Grzelak z

prawdziwa dumą i podziwem wyrażała się o tytanicznej pracy zarówno uczniów klasy akademickiej, jak i ich nauczycieli realizujących projekt.

Efekty pracy uczniów klasy akademickiej można było ocenić na podstawie przedstawionych prezentacji. Uczniowie I LO przygotowali dwa wystąpienia poświęcone zagadnieniom językowym. Pierwsze z nich „Gwara wielkopolska” przybliżyło leksykalne, składniowe, fonetyczne i etymologiczne zawiłości dialektu naszego regionu, natomiast druga prezentacja dotyczyła specyfiki „Kuchni wielkopolskiej”. Młodzież z opalenickiego liceum omówiła problem „Starości w kulturze Zachodu i Wschodu” oraz „Trudnych relacji polsko-żydowskich w XX wieku”. Wypowiedzi wspomagane staranną prezentacją multimedialną świadczą nie tylko o wiedzy ich autorów, ale także pasji twórczej młodych kandydatów na przyszłych naukowców.

Pierwszą cześć sesji zamknęła wiceminister Krystyna Szumilas, która podziękowała wykonawcom eksperymentu i pogratulowała sukcesu zbieżnego z planowanymi zmianami w podstawie programowej szkoły średniej, która przewiduje miedzy innymi fakultatywność kształcenia na poziomie rozszerzonym po pierwszym roku nauki.

W drugiej części sesji dr Eliza Grzelak dokonała bliższej charakterystyki zajęć konwersatoryjnych dla uczniów klas akademickich oraz zachęciła nauczycieli do nawiązywania bezpośredniego kontaktu.

Spotkanie zakończyła Elżbieta Walkowiak, wielkopolski kurator oświaty, która swój podziw dla tej cennej inicjatywy wyraziła metaforą: „Praca nauczyciela przypomina działalność jubilerską. Wy uczniowie jesteście diamentami, które odpowiednio doszlifowane, rozbłysną, mam nadzieję, jak brylanty”.


Starostwo Powiatowe