Jesień życia w barwach złota

2009-10-02

Przypadający 1 października Międzynarodowy Dzień Osób Starszych stał się okazją do propagowania zdrowego modelu życia przez Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie, które wspólnie ze Starostwem Powiatowym zorganizowało akcję „Nadaj jesieni swego życia barwy złota. Ciesz się życiem”. Tego dnia gościnne Studium Medyczne im. Karola Marcinkowskiego otworzyło swe podwoje dla wszystkich chętnych seniorów miasta i powiatu. Goście w bardzo różnym wieku mieli okazję do uzyskania bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich u dyżurujących tego dnia dr Jolanty Kucharskiej - Kochańskiej, Aleksandry Ostrowskiej, Krzysztofa Ostrowskiego, Piotra Musiałowicza, Włodzimierza Pilarczyka i Macieja Szymańczyka. Wsparcia psychicznego udzielała psycholog Walentyna Grabska z Poradni psychologiczno - Pedagogicznej. Można było także wykonać podstawowe badania kontrolne: ciśnienia krwi, EKG, wagi, a nawet zapoznać się z techniką badania piersi oraz automasażu. W warsztatach terapii zajęciowej zainteresowanych seniorów praktycznie szkolono jak realizować swoje talenty artystyczne i ćwiczyć pamięć. W sali gimnastycznej czekała ciekawa oferta terapii dla osób ze schorzeniami ruchu, a w pracowni komputerowej można było przyswoić podstawową wiedzę użytkową z zakresu obsługi komputera. Zawiłości prawne pomogły rozwiązywać specjalistki: rzecznik konsumentów Renata Boborowska – Paszczak oraz pracownik ZUS- u, Anna Brzezińska. Bogatą ofertę promocyjną złożyła również przedstawicielka Uniwersytetu Trzeciego wieku, prezes Danuta Wiśniewska. Nad sprawną obsługą seniorów czuwali słuchacze Medycznego Studium Zawodowego, którzy jako gospodarze obiektu zapraszali również do punktu gastronomicznego zorganizowanego na terenie szkoły, umożliwiając tym samym kontakty integracyjne przybyłych osób starszych.

Zorganizowane z niezwykłą starannością spotkanie seniorów cieszyło się dużym zainteresowaniem gości.

To znakomita okazja do spotkań towarzyskich, a przy okazji możliwość bezpośredniego i bezpłatnego kontaktu z środowiskiem medycznym i ludźmi życzliwymi nam, ludziom starszym - skomentowała swój udział w rozmowie ze starostą gnieźnieńskim Krzysztofem Ostrowskim, specjalistą chorób wewnętrznych, pani Alina Jóźwiak.

Ten parasol jest dla mnie?- dziwiła się najstarsza uczestniczka spotkania, 96 – letnia pani Zofia Konarkowska, odbierając z rąk starosty upominek. Podobnie reagowali wszyscy obdarowani drobnymi pamiątkami ufundowanymi przez Aptekę „Dbam o Zdrowie” oraz Starostwo Powiatowe.

Czterogodzinne, popołudniowe spotkanie umożliwiło obecnym seniorom „nadanie jesieni życia barwy złota”, czemu z pewnością sprzyjała również jesienna sceneria wystroju wnętrz przygotowana z prawdziwym artyzmem przez kadrę, słuchaczy i czuwającą nad całością spotkania dyrektor Medycznego Studium Zawodowego Elżbietą Kabzińską.

Żegnający mury gościnnego Studium oraz współorganizatorów – przedstawicieli Starostwa Powiatowego, ZUS - u oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku uzyskali zapewnienie, że była to akcja, która wobec takiego zainteresowania najprawdopodobniej na stałe wejdzie do kalendarza imprez okolicznościowych.Starostwo Powiatowe