XIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2003-12-30

Wśród honorowych gości znaleźli się:

 • Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Henryk Józef Muszyński
 • Poseł Tadeusz Tomaszewski
 • Prezydent Miasta Gniezna Jaromir Dziel
 • Starosta Powiatu Teltow – Flaeming Peer Giesecke
 • Dyrektor Collegium Europaeum Gnesnense Paweł Arndt
 • Spotkanie rozpoczęło się od przeczytania ewangelii. Następnie głos zajęli: Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Jerzy Nadoliński, który przybliżył zebranym osiągnięcia Powiatu na przestrzeni mijającego roku i złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczne i noworoczne. Arcybiskup Henryk Muszyński wygłosił okolicznościowe przemówienie związane z narodzeniem Chrystusa i także w tym duchu przekazał pasterskie życzenia. Na zakończenie oficjalnych przemówień wystąpił Starosta Powiatu Teltow – Flaeming Peer Giesecke dziękując Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego za zaproszenie i dotychczasową współpracę obu powiatów.

  Po części oficjalnych wystąpień uczestnicy spotkania składali sobie nawzajem życzenia oraz łamali się opłatkiem

  Następnie rozpoczęła się merytoryczna część XIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

   Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji,
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. Przedstawienie porządku obrad,
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
  5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym,
  6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym,
  7. Złożenie rocznych sprawozdań z działalności w 2003 r. Komisji Rewizyjnej; Zdrowia, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie :
   1. ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Powiat Gnieźnieński na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu,
   2. określenia zadań, na które przeznacza się dodatkowe środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
   3. modernizacji kotłowni poprzez zastąpienie paliwa stałego – biopaliwem, ociepleniem rurociągów oraz pełną modernizacją budynku szkolnego w Witkowie,
   4. emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego,
   5. zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2003 rok,


   II część sesji w dniu 30.12.2003 r.

  9. Podjęcie uchwał w sprawie :
   1. określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003,
   2. zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2003 rok
  10. Informacja z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie,
  11. Interpelacje i zapytania Radnych,
  12. Wolne głosy i informacje,
  13. Zakończenie sesji.
  Starostwo Powiatowe