Konkurs wiedzy o HIV

2009-12-02

Etap międzyszkolny poprzedziły eliminacje szkolne, w których wzięło udział 256 uczniów z 11 szkół ponadgimnazjalnych powiatu gnieźnieńskiego. Eliminacje wyłoniły 32 reprezentantów, którzy we wtorek 1 grudnia przystąpili do rozwiązywania testu finałowego.

Komisja konkursowa w składzie: Sławomira Sobkowiak - doradca metodyczny, Ewa Cybułka z Wydziału Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Katarzyna Wodzińska - III LO, Joanna Tomczak - II LO, Edyta Beśka - I LO wyłoniła 5 laureatów:

Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe, które wręczyły panie: Aleksandra Kuźniak - dyr. Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Małgorzata Cichomska - dyr. Wydziału Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Wiesława Patyk - wicedyrektor III LO im. Jana III Sobieskiego.

Młodzież udowodniła, że z roku na rok wzrasta poziom wiedzy dotyczącej profilaktyki zakażeń, epidemiologii, diagnostyki i obrazu klinicznego AIDS. Konkurs zatem wpisuje się w realizację jednego z głównych zadań Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV dotyczącego profilaktyki i edukacji prozdrowotnej młodzieży.

Starostwo Powiatowe