Podarujmy 1 %

2010-02-15

Celem koalicji jest propagowanie idei przekazywania 1 procenta podatku dochodowego na rzecz działających na naszym terenie organizacji pożytku publicznego.

Chcę podziękować panu posłowi za inicjatywę. Nie wyobrażam sobie, by w tym przedsięwzięciu, które ma objąć cały powiat, nie uczestniczyło Starostwo Powiatowe, przede wszystkim zachęcając mieszkańców do przekazywania, zgodnie z przepisami ustawowymi, 1 procenta na rzecz działających w powiecie organizacji pożytku publicznego – powiedział otwierając spotkanie wicestarosta Dariusz Pilak. – Mam nadzieję, że taka akcja będzie kontynuowana również w latach następnych – dodał. – To państwo wiecie najlepiej, jak wykorzystywać przekazywane środki i komu mają służyć – zwrócił się do przedstawicieli organizacji.

O aktywność apelował do wszystkich uczestników spotkania członek Zarządu Powiatu Wojciech Krawczyk. – Bardzo nam zależy, aby organizacje z naszego powiatu miały do dyspozycji jak najwięcej pieniędzy.

Poseł Tadeusz Tomaszewski zaproponował, by Starostwo i Urząd Miasta wspólnie przygotowały plakaty z wykazem organizacji pożytku publicznego działających na terenie powiatu gnieźnieńskiego oraz banerów reklamowych. W tym celu utworzony został zespół roboczy.

Załącznik:Starostwo Powiatowe